Yhteistyökumppanit

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen yhteisö. EduFutura kehittää yhdessä tulevaisuuden oppimisratkaisuja, sekä luo opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun – myös yrittäjyyden saralla! https://edufutura.fi/

Yritystehdas on startup-hautomo, joka toimii yrittäjyyden kohtaamispaikkana ja jossa parhaista ideoista kasvatetaan menestyviä yrityksiä yhdessä oppilaitosten kanssa. DreamUpin kautta yritystehdas haluaa olla mukana tukemassa nuoria yrittäjyyspolulla, auttaa ja jakaa tietoa yrittäjyydestä. Yritystehdas tarjoaa myös yrittäjyyteen liittyviä kursseja ja valmennuksia. https://yritystehdas.fi/

Liveto on jyväskyläläinen tapahtuma-alan yritys, jonka missiona on auttaa tapahtumajärjestäjiä menestymään – DreamUpissa Liveto tuottaa monipuolisen, virtuaalisen tapahtuma-alustan ja mahdollistaa DreamUpin toteutumisen koronatilanteesta huolimatta! https://events.liveto.io/

Business Jyväskylä tukee liiketoiminnan kehittymistä Jyväskylän alueella. Yhteistyössä Business Jyväskylän Keskustan kehittämishankkeen kanssa DreamUp tukee paikallista yritystoimintaa ja pyrkii elävöittämään Jyväskylän kaupunkikeskustaa. https://www.jyvaskyla.fi/

MFG4.0 on monitieteinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on selvittää tulevaisuuden teollisen ja teknologisen muutoksen vaikutuksia mm. yritysmaailmaan ja koulutukseen. MFG4.0 toimii yhteistyökumppaninamme 3D-tulostus ja yrittäjyys -kilpailun kautta. Lue lisää: https://mfg40.fi/