Yhteistyökumppanit

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen yhteisö. EduFutura kehittää yhdessä tulevaisuuden oppimisratkaisuja, sekä luo opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun – myös yrittäjyyden saralla! https://edufutura.fi/

Yritystehdas on startup-hautomo, joka toimii yrittäjyyden kohtaamispaikkana ja jossa parhaista ideoista kasvatetaan menestyviä yrityksiä yhdessä oppilaitosten kanssa. DreamUpin kautta yritystehdas haluaa olla mukana tukemassa nuoria yrittäjyyspolulla, auttaa ja jakaa tietoa yrittäjyydestä. Yritystehdas tarjoaa myös yrittäjyyteen liittyviä kursseja ja valmennuksia. https://yritystehdas.fi/