Kilpailut

@ Teemu Laitinen – LUT-yliopisto

3D -tulostus ja yrittäjyys -ideakilpailu

Sekalaisen muovisälän tulostamista autotallissa? Ei todellakaan! Metallien tulostamisesta on tullut jo arkea teollisuudessa, 3D-tulostuksen ennustetaan tuovan uusia tuulia käsityöammatteihin ja entistä useampi tulostaa arkisia käyttötavaroita ekomuovista. Jopa oman kesätyön voi luoda 3D-tulostuksen pohjalta. Yrittäjyyden mahdollisuudet 3D-tulostuksessa ovat jatkuvasti kehittyvät – voit tulostaa tuotteita tai prototyyppejä, tehdä tuotekehitystä, suunnitella malleja ja lähettää ideat asiakkaalle sähköpostitse… 3D-tulostuksessa taivas on rajana, sillä voit muun muassa tehdä:

DreamUp 2021 tarjoaa yhteistyössä MFG4.0:n ja Yritystehtaan kanssa upean 3D-tulostukseen ja yrittäjyyteen liittyvän kilpailun! Pääpalkintona on yritystehtaan henkilökohtainen yritysvalmennus, joka on arvoltaan 2650 euroa. Yritysvalmennuksen avulla ideaa autetaan ja viimeistellään kohti todellista yritystä! Lisäksi jokainen kilpailuun osallistunut saa osallistumistodistuksen, jonka voi liittää esimerkiksi omaan portfolioon tai CV:hen!

Kilpailun tavoitteena on ideoida 3D-tulostukseen liittyvä yritys-, tuote- tai liikeidea. HUOM! 3D-tuotetta ei ole tarpeen tulostaa, vaan jo pelkkä suunnitelma riittää. 

Kilpailuun voivat osallistua: Nuoret (16-30v) yksin tai enintään viiden hengen ryhmissä. 

Kilpailun aikataulu:

 • 15.2. Kilpailu alkaa
 • 7.4. Kilpailutyöt on viimeistelty Docsissa
 • 8.4.-14.4. Valitsijaraati käy läpi kilpailutyöt.
 • 14.4. Raati kommentoi ja esittää lisäkysymyksiä kilpailutöihin – jokainen osallistuja siis saa ammattilaisten sparrausta omalle idealle!
 • 15.4.-18.4. Osallistujilla on vielä aikaa tehdä pieniä lisäyksiä ja halutessaan vastata kommentteihin
 • 22.4. DreamUp -tapahtuma ja voittajan julkistaminen!

Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Voittajan toivotaan olevan valmis esittelemään kilpailutyönsä tapahtumassa.

Osallistuminen: 

 1. Ilmoittaudu kisaan täyttämällä ilmoittautumislomake Webropolissa. Ilmoittautua voi milloin tahansa 7.4. asti.
 2. Saat tiimillesi/itsellesi henkilökohtaisen Google Docs -linkin, johon ideoitte suunnitelmaanne.
 3. Viimeistelkää suunnitelmanne 7.4. mennessä. 
 4. Valitsijaraati kommentoi töitä 14.4. mennessä
 5. Osallistujat voivat vielä hioa kilpailutyötään 18.4. asti
 6. Valitsijaraati päättää voittajan, johon ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti
 7. Voittaja julkistetaan DreamUp -tapahtumassa 22.4.! 

Toteutustyyli: Google Docsissa olevan vapaan ideointitekstin lisäksi toteutustyyli on vapaa – käyttäkää luovuuttanne ja omaa osaamistanne! Voitte linkittää kilpailutyöhön esim. videon, pitchauksen, posterin, PowerPointin… 

Valintakriteerit:

 • Innostuminen oman idean kehittämiselle
 • Toteutettavuus ja hyödyllisyys
 • Yrityksen liiketoimintamahdollisuudet
 • Idean tuoreus
 • Ennakkoluulottomuus 

Valitsijaraati: 

 • Yritystehtaan edustaja Paula Koivupalo
 • Yrittäjyysasiantuntija Pasi Teräväinen
 • MFG4.0:n 3D-tulostuksen professori Heidi Piili
 • MFG4.0:n vuorovaikutusvastaava Anna Huusko

Pääpalkinto: (arvo 2650e) ”Palkintona voittajatiimille/idealle kustomoitu henkilökohtainen yritysideavalmennus. Palkintovalmennuksessa Yritystehtaan kokeneet valmentajat neuvovat ja sparraavat tiimiä heidän tarvitsemistaan teemoista, kuten tuoteidean myynti & markkinointi, talous & rahoitus, tuotekehitys & palvelumuotoilu, ja auttavat idean kehittymistä kohti oikeaa yritystoimintaa. Yritysideavalmennus on kestoltaan ½ -päivän valmennus. Tässä siis mainio tilaisuus saada täysin räätälöityä valmennusta juuri omaan 3D tuote- tai palveluhuippuideaan!” –Paula, Yritystehdas

Lisätietoja MFG4.0 -hankkeesta löydät täältä (klik) ja Yritystehtaasta täältä (klik).

Uratarina: Eetu Kivirasi

”Lisäävä valmistus on erittäin nopeasti kehittyvä valmistusmenetelmä, uusia materiaaleja ja sovelluskohteita tulee vastaan melkein viikoittain.”

Lukion jälkeen kiinnostus tekniikkaan säilyi ja yhteishaussa Lappeenrannan teknillinen yliopisto olikin ensimmäinen vaihtoehto. Ajatus muutosta kauas opiskelemaan hieman arvelutti, mutta hyvin hidas hämäläinenkin sopeutui muualta tulleiden kanssa reippaaseen eteläkarjalaiseen arkeen. Aloitin opinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, nykyisin LUT-yliopisto, vuonna 2012 konetekniikan parissa. Pääaineekseni valikoitui valmistustekniikka, jossa painotin laser- ja hitsausopintoja. Laser yhdistettynä hitsaukseen oli pääsyy sille, miksi alun perin hain Lappeenrantaan. Laser-kurssien aikana kiinnostus heräsi lisäävää valmistusta kohtaan ja lukujärjestys täyttyikin pian kaikista lisäävän valmistuksen kursseista, joita yliopistolla oli tarjolla.

Opinnot olivat kuin olivatkin aikataulun mukaisesti valmiina hyvissä ajoin ennen diplomityön aloitusta, jonka seurauksena siirryin Lappeenrannasta takaisin Hämeeseen. Aloitin diplomityön hakemisen joulukuussa 2016. Useista potentiaalisista yrityksistä huolimatta päädyin kesällä 2017 kesätöihin rakennesuunnittelun pariin ja muutama viikko töiden alettua silloinen professori Antti Salminen soitti ja kysyi, kiinnostaisiko diplomityöaihe lisäävän valmistuksen parissa. Siitä alkoi kiivas sähköpostin vaihto yliopiston ja mahdollisen diplomityöpaikan kanssa. Kävin työhaastattelussa Electro Optical Systems Finland Oy:ssä Turussa ja ajomatkalla Turusta kotiin puhelin soi ja työt pitäisi aloittaa mahdollisimman nopeasti seuraavana maanantaina. Tilanne oli mielenkiintoinen, sillä Lappeenrannassa oli vielä asunto tavaroineen ja alle viikossa pitäisi aloittaa työt Turussa, lähes toisella puolella Suomea.

Toimin aluksi harjoittelijana tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä lisäävän valmistuksen parissa, jonka jälkeen aloin tekemään diplomityötäni EOS:n monitorointitiimissä. Päädyin Heidi Piilin työpariksi prosessimonitorointitutkimukseen. Diplomityöni aiheena oli kehittää konenäköpohjainen prosessimonitorointilaitteisto metallien jauhepetitulostukseen. Diplomityötä tehtiin hartaasti kahdeksan kuukautta, jonka jälkeen jatkoin vielä saman projektin jatkokehityksen parissa liki puoli vuotta. Valmistuin 2018 wappuna. Tänä aikana metallien lisäävä valmistus ja erityisesti tulostuksen prosessidynamiikka ja materiaaliominaisuudet tulivat hyvin tutuiksi.

Turun komennuksen jälkeen oli aika palata takaisin Hämeeseen talvella 2018. Pienen mutkan kautta päädyin Patria Land Oy:n palvelukseen suunnittelijaksi pyöräajoneuvojen ballistisen suojauksen pariin. Lisäävä valmistus ei päässyt unohtumaan, vaikka työnkuva oli täysin erilainen, kuin aiemmin. Patrialla kokeiltiin metallien lisäävää valmistusta muutamaan kohteeseen ja tulokset olivat suunnittelijan kannalta odotettuja. Uudet tuulet puhalsivat ja siirryin Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Tech-tutkimusyksikköön vuonna 2020. Toimin tutkimusinsinöörinä erilaisissa projekteissa yritysten ja oppilaitosten kanssa. Lisäävä valmistus on tullut jäädäkseen arkeeni, sillä töiden ohessa aloitin tohtori opinnot LUT:ssa aiheenani tulostettujen kappaleiden liitettävyys.

Lisäävä valmistus on erittäin nopeasti kehittyvä valmistusmenetelmä, uusia materiaaleja ja sovelluskohteita tulee vastaan melkein viikoittain. Aiheen parissa on mukava tehdä töitä ja tutkimusta, koska viimeisen tiedon terävin kärki kehittyy jatkuvasti. Projekteissa pääsee haastamaan luovuuttaan ja ajattelukykyään tekniikan sovellusmahdollisuuksista. Tätä tietoa on myös hieno viedä oppilaitosten, tulostustalojen ja suunnittelutoimistojen kanssa koulutusten muodossa oppilaille, yrityksille ja yhteistyökumppaneille.

Uratarina: Markku Linqvist

”Yrittäjänä ei myöskään ole ollut tylsää päivää. Saa tehdä asiaa, josta on täysin kiinnostunut ja haastaa itseään päivittäin. Jos on hyvä tuote/palvelu/idea ja vähän sisua, kannattaa ehdottomasti harkita yrittämistä.”

Olen Markku Lindqvist, 30v yrityksen omistaja Hämeenlinnasta. Päädyin Lappeenrantaan opiskelemaan vuonna 2010 konetekniikan osastolle. Täällä opiskelin valmistustekniikkaa ja painopisteeksi valitsin lasertekniikan, koska sen osaaminen ja opetus LUTilla oli hyvää. Vuonna 2013 kiinnostuin 3D-tulostamisesta ja Lappeenrannan lasertekniikan kursseilta sitä löytyikin, koska metallin jauhepetiteknologiaa hyödyntävä laite koululta löytyi. Olin myös hyvin tyytyväinen laserpuolen koulutukseen ja pystyinkin pääasiassa keskittymään töissäni 3D-tulostukseen liittyviin aiheisiin. Kandidaatintyöni tein vuonna 2014 ja sen luonnollisesti 3D-tulostuksesta ja sen hyödyntämisestä jäähdytyssovelluksissa.

Vuonna 2015 aloitin diplomityön tekemisen. Aiheena oli kartoittaa Kaakkois-Suomen tarpeita lisäävän valmistuksen osalta. Vedin samalla hanketta Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiölle ja toimin paljon paikallisten yritysten kanssa liittyen lisäävän valmistuksen projekteihin. Diplomityön valmistuttua ja projektin päätyttyä näin markkinarakoa sen verran, että kumppanin kanssa perustin oman yrityksen, jonka keskittyminen on metallin lisäävä valmistus. Olemme tällä hetkellä Suomessa ainoita, jolla on kahden teollisuskoneen kapasiteetti ja toimimme Hämeenlinnan alueella.

Valmistamme tuotteita sloganimme mukaan kovaan käyttöön. Toimitamme tällä hetkellä sekä kotimaahan että kansainvälisesti. Tuotekirjo on laaja. Joskus teemme muotteja muovien ruiskuvaluteollisuuteen, toisena päivänä varaosia vanhoihin koneisiin, parhaita kokemuksia ovat kuitenkin pitkäaikaiset tuotekehitysprojektit, jossa lisäävän valmistuksen hyötyä pystytään tuomaan esiin parhaalla mahdollisella tavalla loppukäyttökohteessa. Teknisimpiä tuotteita ovat varmaankin erilaiset suuttimet ja polttimet, jossa aineen virtauksella on suuri merkitys itse prosessiin. Lisäksi valmistamme ainoana Suomessa erittäin hyvin kuuman ja korroosionkestäviä nikkelisuperseoksia.

En koskaan opiskeluaikana tai ennen sitä kokenut itseäni yrittäjähenkiseksi, eikä suvussakaan yrittäjiä ole. Kuitenkin sopivan palvelun löydyttyä ja kumppanin löydyttyä päätin lähteä kokeilemaan miltä se tuntuu ja miten se onnistuisi. Alku uudella alalla ja uuden asian myyminen on tietenkin hankalaa, mutta siihen nähden olen mielestäni selviytynyt hyvin. Yrittäjänä ei myöskään ole ollut tylsää päivää. Saa tehdä asiaa, josta on täysin kiinnostunut ja haastaa itseään päivittäin. Jos on hyvä tuote/palvelu/idea ja vähän sisua, kannattaa ehdottomasti harkita yrittämistä. Kaikki jutut eivät voi onnistua eikä itsellänikään aina ole helppoa ollut, mutta kun onnistuu, on se palkitsevaa. Varsinkin kun nuorella iällä lähtee koittamaan, ei voi mielestäni mitään asiassa hävitä.